موسسه خدمات درمانی بسیجیان

ثبت نام بیمه تکمیلی

توجه!

  • شخص داوطلب عضویت می بایست به همراه اعضای خانواده خود، شامل همسر و فرزندان کمتر از 18 سال نسبت به ثبت نام و عضویت در طرح بیمه تکمیلی اقدام نماید.
  • بدیهی است در صورتیکه شخص داوطلب برخلاف مراتب مندرج در بند قرارداد اقدام نماید، موسسه می تواند علاوه بر عدم استرداد حق سرانه بیمه خانوار نسبت به باطل نمودن بیمه نامه عمل نماید.